شعر خوانی زیبای حاج مهدی سلحشور در وصف شهادت حضرت علی اصغر(ع) در شب هفتم محرم 1387 ...هیئت فاطمیون قم


متن شعر:

نفس در قفس سینه تلاطم بکند
کاش که این حرمله یک لحظه تجسم بکند
تیر چه با ساقه گندم بکند
آه چه می شد که سفیدی گلوگاه تو را گم بکند